กังหันลม  
 


 


ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ บริษัท อุสาพัฒนาเศรษฐกิจ จำกัด
ได้น้อมเกล้าฯ ถวายกังหันลม จำนวน ๑ ตัว ซึ่งติดตั้งบริเวณ
บ่อเพาะพันธุ์ปลานิล เพื่อใช้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
จากพลังงานลมซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่ใช้แล้วไม่หมดไป
มาทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าในการสูบน้ำ (ผิวดิน) และ
ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ และ ๒๕๔๒ ได้น้อมเกล้าฯ
ถวายกังหันลมเพิ่มเติมอีก ๒ ตัวโดยติดตั้งบริเวณโรงเพาะ
เห็ด และข้างศาลามหามงคล

 
     


ในกระบวนการทำงาน กังหันลม (windmill) จะเปลี่ยนพลังงานจลน์จากกระแสลม
เป็นพลังงานกลซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการสูบน้ำด้วยการหมุนเพลา และลูกสูบ โดย
ไม่ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้า
 
 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.usa-eco.com/about.php
 
     
     
     
     
 
  ข้อมูลโดยละเอียด
 
 
 
 
 
ห้ามนำข้อมูลของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑ – โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา