โรงผลไม้อบแห้ง และขนมอบ

 
 


 


ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องอบผลไม้ ให้
้โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ซึ่งสามารถใช้ใน
การผลิตกระเทียมอบแห้ง ต่อมา ได้มีการน้อมเกล้าฯ
ถวายเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องอบแห้ง
ชนิดใช้แก็สเป็นเชื้อเพลิง เครื่องอบแห้งชนิดใช้ไฟฟ้า
และเครื่องรับรังสีดวงอาทิตย์สำหรับผลิตลมร้อน เพื่อ
การอบแทนการใช้แก็ส จึงมีการผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้
้อบแห้้งประเภทต่าง ๆ ได้แก่ กล้วยน้ำว้าอบแห้ง (แบบ
อบสด) มะเฟืองอบแห้ง และมะเขือเทศอบแห้ง เป็นต้น 

 
 
 

ต่อมาในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๔  ได้มีการทดลองนำผลไม้อบแห้ง ส่วนที่ไม่ได้
ขนาด หรือตัดแต่งคัดออกมาทดลองผลิตคุ้กกี้ผลไม้ เค้กผลไม้ เค้กกล้วยตาก จน
มีการขยายการผลิต โดยผลิตขนมอบชนิดต่าง ๆ หลายชนิด เช่น ขนมปังสอดไส้
้รสต่าง ๆ คุ้กกี้ เค้ก พาย เป็นต้น

 
 
 
 
 
 
  ข้อมูลโดยละเอียด
 
 
 
 
 
ห้ามนำข้อมูลของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑ – โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา