รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี รูปดวงตราประจำจังหวัด

ชาวบ้านบางระจัน(อนุสาวรีย์วีระชนค่ายบางระจัน)

อนุสาวรีย์วีรชน ค่ายบางระจัน1

อนุสาวรีย์วีรชน ค่ายบางระจัน2
อนุสาวรีย์วีระชนค่ายบางระจัน อยู่ที่อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ ประดิษฐ์รูปหล่อ วีระชนซึ่งเป็นชาวบ้านบางระจันที่ได้ แสดงวีรกรรมอันกล้าหาญ ความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของคนไทย ซึ่งเป็นชาวบ้านของคน กลุ่มหนึ่ง เสียสละชีวิตเป็นชาติพลีแสดงความรักชาติบ้านเมืองได้ รวมพลังขึ้นเองอย่างจริงใจ และฉับพลันในยามบ้านเมืองมีศึก ตั้งค่ายต่อต้าน กองทัพพม่าข้าศึกต่อสู้ได้ชัยชนะ ถึง ๗ ครั้งเพื่อถ่วง เวลาคอยกองทัพหลวงจากกรุงศรีอยุธยาได้ นานถึง ๕ เดือน จึงได้แพ้แก่ข้าศึกเมื่อวัน จันทร์เดือน ๘ แรม ๒ ค่ำ ปีจอ วีรกรรมของ ท่านไว้ด้วยความภาคภูมิใจเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแก่คนไทย ผู้รักผืนแผ่นดินไทย จังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วย ประชาชนชาวไทยพร้อมใจกัน สร้างอนุสาวรีย์และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชได้เสด็จประกอบพิธีเปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๙
รายชื่อผู้เป็นหัวหน้าถึง ๑๑ คน มีดังนี้
๑. นายแท่น ชาวบ้านศรีบัวทอง แขวงเมืองสิงห์บุรี
๒. นายอิน ชาวบ้านศรีบัวทอง แขวงเมืองสิงห์บุรี
๓. นายเมือง ชาวบ้านศรีบัวทอง แขวงเมืองสิงห์บุรี
๔. นางโชติ ชาวบ้านศรีบัวทอง แขวงเมืองสิงห์บุรี
๕. นายดอกไม้ ชาวบ้านสี่ร้อย แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ
๖. นายทองแก้ว ชาวบ้านสี่ร้อย แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ
๗. ขุนสรรค์สรรพกิจ(ทนง) กรมการเมืองสรรคบุรี
๘. นายพันเรือง กำนันตำบลบางระจัน
๙. นายทองแสงใหญ่ ผู้ช่วยกำนัน ตำบลบางระจัน
๑๐. นายจันเขียว หรือจันหนวดเขี้ยว นายบ้านโพธิ์ทะเล
๑๑. นายทองเหม็น ผู้ใหญ่บ้านกลับ

อนุสาวรีย์วีรชน ค่ายบางระจัน3

ประตูค่ายบางระจัน

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ