รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี รูปดวงตราประจำจังหวัด

หอยนางรม

หอยนางรม

หอยนางรม มีจุดกำเนิดและพื้นที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นับย้อนหลังไปประมาณ 20 ปี คุณเชื้อ กาฬแก้วและคณะ ได้ลากอวนลอยหาปลาบริเวณร่องน้ำลึก ใกล้หาดร่องเสร็ด (บนเส้นทาง เดินเรือระหว่างอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกับอำเภอไชยา และพบหอยนางรมติดอวนมาโดยบังเอิญ ล่วงมาถึง พ.ศ. 2504 คุณเชื้อ กาฬแก้ว จึงเริ่มทดลองเพาะเลี้ยงหอยนางรมในอ่าวกันทั้ง ปลายแหลมซุย อำเภอไชยา แต่ประสบความยากลำบาก
กิจการเลี้ยงหอยบริเวณแหลมซุย อำเภอไชยา ได้เริ่มขยายวงสู่อาชีพของชาวบ้านทั่วๆ ไปเมื่อไม่นานมานี้เอง บริเวณที่เป็น แหล่งเลี้ยงหอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือบริเวณอ่าวที่ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ ผู้ริเริ่มเพาะเลี้ยง คือ คุณไสว วิเชียรฉาย ราษฎร หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทอง ริเริ่มเพาะเลี้ยงเมื่อประมาณ พ.ศ. 2501 โดยเก็บลูกหอยในคลองท่าทอง ไปปล่อยให้เกาะติดกับหลักไม้บริเวณที่เป็นโคลนเลน มีน้ำท่วมไม่ลึกนัก เมื่อชาวบ้านเห็นว่าได้ผลดีก็ขยายฟาร์มออกเป็นพัน ๆ ไร่
ปัจจุบันมีผู้เลี้ยงหอยนางรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึง 399 รายในเนื้อที่ประมาณ 4,304 ไร่
หอยนางรมแบ่งเป็นสองพวก คือ พันธุ์เล็ก เรียกว่า หอยเจาะหรือหอยปากจีบ พันธุ์ใหญ่เรียกว่า หอยตะโกรม ลักษณะเป็น หอยสองฝา มีอยู่ทั่วไปตามบริเวณน้ำตื้นชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำลำคลอง ทั้งในแถบอบอุ่นและแถบร้อน
การทำฟาร์มหอยนางรม มีขั้นตอนง่าย ๆ โดยใช้ลำไม้ไผ่หรือหลักปูนซีเมนต์ขนาดยาว 1 - 1.5 เมตร ปักบริเวณที่เป็น โคลนเลน ระดับน้ำไม่สูงนัก และเป็นบริเวณที่น้ำแห้งหรือเกือบแห้งในช่วงน้ำลด (เพื่อสะดวกในการเก็บ ปกติจะปักให้ต่ำกว่า ระดับน้ำตอนขึ้นสูง ประมาณครึ่งเมตร)
การปักหลัก ถ้าใช้ลำไม้ไผ่จะต้องปักให้ชิดกันเป็นแนวยาวเท่าไรก็ได้ ถ้าใช้หลักปูนซีเมนต์จะต้องมีช่องว่างระหว่าง หลักพอที่ตัวหอยจะเกาะและเจริญเติบโตได้โดยรอบหลักนั้น ในระหว่างแถวจะต้องเว้นพื้นที่ไว้ประมาณ 1.5-2 เมตร เพื่อเป็น เส้นทางสัญจรไปเก็บหอย เวลาที่เหมาะในการปักหลักในบริเวณอ่าวท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ คือช่วงที่น้ำทะเลลดจนเกือบ แห้งทั่วบริเวณอ่าว ได้แก่ช่วงเวลาระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม
คุณสมบัติที่สร้างคุณค่าแก่หอยนางรม คือเนื้อในขาวสะอาด กินสดหวานมัน ไม่มีกลิ่นคาว และมีคุณค่าทางอาหารสูงมาก จึงยกระดับตัวเองขึ้นระวางเป็นอาหารภัตตาคาร ราคาค่อนข้างแพง พลอย ทำให้ผู้เลี้ยงยึดเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงอีกอาชีพหนึ่ง


Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ